Miljø

Miljø & bæredygtighed

- ansvarlighed hele vejen

Hos Schroll Flowers ønsker vi kun at producere og udvikle bæredygtige blomster – vi vil gerne være det sikre valg, så du kan købe vores blomster med god samvittighed. 

Det er vigtigt for os, at vores planter er håndteret og produceret under bedst mulig hensyntagen både til miljø og vores medarbejdere. Derfor anvender vi biologisk bekæmpelse, som et miljøvenligt alternativ til sprøjtemidler. Der ud over anvender og genanvender vi opsamlet regnvand, bruger flerlagsgardiner for bedre isolering, og senest har vi investeret massivt for at blive koblet på fjernvarme. 
Vi produktudvikler året rundt, og udvælger vores planter fra vores forædling ud fra mest mulig hensyntagen til miljø og bæredygtighed. 

MPS

Vi har forpligtet os til det internationale miljøregistreringssystem MPS – Milieu Programma Sierteelt.
Vores produktioner – både i Danmark og Portugal – er godkendt med følgende MPS-certificeringer:

MPS-ABC - kat. A

MPS ABC certificerer bæredygtig blomsterproduktion. MPS-ABC er et certifikat og et overvågningsværktøj, som hjælper gartnerier med at træffe bæredygtige beslutninger i ressourceanvendelse og samtidig reducere deres påvirkning af miljøet. Det registrerer forbrug og måler graden af bæredygtighed i produktionen, hvilket øger bevidstheden om ressourceanvendelse og kan forbedre en virksomheds bæredygtighed.

MPS-GAP

MPS-GAP giver en certifisering som viser at vi opfylder kriterier for sporbarhed, miljø, beskyttelse af planter, samt tilbagekaldelse af produkter. GAP står for Good Agricultural Practice og  sammenlignes med GLOBALG.A.P standarder og opfylder FSI krav. For at få MPS-GAP-certifikatet skal man i forvejen deltage i MPS-ABC og have en gyldig MPS-ABC-kvalifikation. MPS-GAP er så at sige en overbygning på MPS-ABC.

MPS-SQ

MPS-Socially Qualified (SQ) certifikatet bekræfter, at vi som virksomhed følger reglerne for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, både nationalt og internationalt. Det er meget vigtigt for os, men også for vores kunder, som bekymrer sig om, hvordan vores virksomhed behandler mennesker og miljø. MPS-SQ-certifikatet er endnu en overbygning på MPS-ABC, og sikrer vores medarbejderes gode arbejdsforhold.

Udover MPS er vi også certificeret med GLOBAL G.A.P – GRASP som er en certificering med
fokus på arbejdsmiljøforhold, det tildeles med et GGN nr. 

GGN nr.   –   Danmark: 4059883932263
GGn nr.   –   Portugal: 4056186882240

Vores produkter – uanset om de kommer fra Danmark eller Portugal – kan derfor købes med god samvittighed.

 

Vores miljøcertifikater

MPS-ABC (kat. A)

Internationalt miljøregistreringssystem med fokus på forbrug af energi, næring og pesticider.

MPS-GAP

Overbygning til MPS-ABC med fokus på  produktionen i forhold til miljø og produktionsforhold.

MPS-SQ

Endnu en overbygning til MPS-ABC og GAP med fokus på gode arbejdsforhold og et godt arbejdsmiljø.

G.R.A.S.P.

Cerfitikat som sikre garanti for transparens gennem hele forsyningskæden. 

Energioptimering

EU-cerfitikat til Projekt j.nr. 22-04600222