Spindemider

Bekæmpelse af spindemide på din Hortensia

Hvad er en spindemide?

En spindemide er et skadedyr, som dræber bladene på din Hortensia ved at suge saften ud. For at komme rundt på blade eller planter laver den spind. Spindemiderne formerer sig hurtig og er svære at komme af med. Spindemiderne kan nemt komme hen på andre planter da det ikke kun er Hortensia de lever af. Derudover kan de overleve i f.eks. potter og drivhuse.

Udvikling

Spindemider har 5 udviklingsstadier: æg-, larve-, 1. nymfe -, 2. nymfe -, voksenstadium. Ved alle stadier (undtagen æg) suger spindemiden af bladcellerne. En enkelt hun kan lægge 100-200 æg ved en temperatur på 26 grader, vil der gå ca. 10 dage før spindemiderne er fuldvoksen. Den samlede levetid for en spindemide er ca. 5 uger. Derfor kan du se, at det går hurtig.

 

Hvordan ser en spindemide ud

Spindemiderne er ca. en halv mm lange, har 4 par ben og er blege eller grøn-gullige med en mørk plet på hver side af ryggen. Ved efterårstid vil spindemiden blive rødlig, og det er et tegn på den er i gang med at overvintre i planten.

Spindemiden er ikke farlig for mennesker. 

Bekæmpelse af spindemider både uden- og indenfor

Du kan få spindemider både uden- og indenfor. Udenfor er spindemiderne oftest et problem fra midt april til midt oktober. Indenfor sker det hele året rundt.  Det er dog sværere at bekæmpe spindemiderne udenfor i forhold til indenfor.

Her er nogle forslag til, hvad du kan gøre for bekæmpe spindemider. 

Spindemider udenfor

Det er sværere at bekæmpe spindemider udenfor, men her er nogle råd, du kan følge. 

Spindemider indenfor

Et varmt og tørt klima er optimale betingelser for spindemider, her er nogle råd, du kan følge. 

Hvis du vælger at smide din Hortensia ud pga. spindemider

Har du haft spindemider i din Hortensia og vælger at smide planten ud og købe en ny, skal du bagefter huske at vaske dine krukker/vaser med varmt vand og sæbe for at dræbe spindemiderne. Ellers vil du ende med at få spindemider igen i din Hortensia. 

Bekæmpe eller forebygge mod spindemider

Du kan bekæmpe dine spindemider med forskellige midler.

Insektsæbe 
Du kan købe insektfri og sprøjte det på bladene. Husk at i sær at sprøjte under bladene også. Du kan købe insektfri i det lokale plantecenter.
Du kan også lave din egen insektsæbe, vi har dog ikke prøvet det af endnu, så vi kan ikke anbefale noget p.t. Du kan dog google insektsæbe, og kopiere andre, som har lavet deres egen.
Rovmider
Du kan købe rovmider til at bekæmpe, men også forebygge mod spindemider, hvis du har erfaring med årlige angreb.  Rovmiderne kan ikke lide tør luft, og derfor må luften holdes tilpas fugtig med forstøvere eller jævnlig overbrusning.

Californicus-rovmiden
Denne rovmide virker ved ca. 12-38 °C, men optimum er 18-33 °C. Californicus-rovmiden kan tåle kolde nætter. Ned til 3-4 °C, men er ikke aktiv ved disse temperaturer. Derudover kan Californicus-rovmiden leve i længere tid i forhold til andre rovmider.

Spinderovmider (Phytoseiulus persimilis)
Spinderovmiden virker ved ca. 15-35 °C og fungerer optimalt ved 18-27 °C og en relativ luftfugtighed over 60%. Ved temperaturer over 24 °C vil rovmiden fordoble sit antal på få dage og vinde over spindemiderne.

Rovmiderne kan du købe til privat brug. Posen som du køber skal enten hældes alt ned i potten eller hænges på Hortensiaen. Når rovmiderne er kommet ud af posen, vil den begynde at spise spindemiderne. På et tidspunkt vil der ikke længere være nogle spindemider længere i din Hortensia, og så vil rovmiderne forsvinde af sig selv.  Du kan følge bekæmpelsen af spindemiderne ved at undersøge bladene forsigtig hver 3 dag. Hvis der stadig er rovmider ved spindemiderne, betyder det at rovmiderne stadig er i gang. Der kan gå ca. 2-3 uger.
To rovmider
To rovmider
To rovmider